ISBN: 9788761661401. Copyright forfatterne og Systime A/S 2018