Grundbog i kunst og arkitektur tilbyder et bredt udvalg af viden om traditionelle, kunstneriske udtrykningsformer indenfor maleri, skulptur og arkitektur.

Det får du adgang til

  • 80 opgaver
  • 180 billeder
  • 100 ordforklaringer
  • ca. 240 sider

Forfattere

  • Jørgen Holdt Eriksen
  • Sophie Holm Strøm
  • Henrik Oxvig

Redaktion

  • Gitte Normand

Forside

Michael Kvium. Double Dance 2011. Gengivet med tilladelse fra Michael Kvium.

Rettighedsforhold

ISBN: 978-87-616-6140-1

© Forfatteren og Systime A/S. Førsteudgivelsesår 2013

Kopiering og anden gengivelse af dette værk eller dele deraf er kun tilladt efter reglerne i gældende lov om ophavsret eller inden for rammerne af en aftale med Copydan. Al anden udnyttelse forudsætter en skriftlig aftale med forlaget.

Fotos og illustrationer

Hvor intet andet fremgår, er forlaget Systime og forfatterne indehaver af rettigheder til fotos og illustrationer.

Alt om iBog®

Læs om adgang, oppetid og diverse funktionaliteter i Alt om iBog®.

Kildeangivelse

Læs om kildeangivelse i Alt om iBog®.

Sig din mening

Fejlmeddelelser, forslag etc. modtages gerne. Klik på ‘Sig din mening’.

Forbehold

For nogle bidrags vedkommende har det været umuligt at finde frem til rettighedshaver. Såfremt vi på denne måde har krænket ophavsretten, er det sket utilsigtet. Retmæssige krav i denne forbindelse vil selvfølgelig blive honoreret, som havde vi indhentet tilladelse i forvejen.

ISBN: 9788761661401. Copyright forfatterne og Systime A/S 2018